حسابداری و حسابرسی در پردیس

نصب دستگاه خودپرداز به صورت مشارکتی ( تراکنشی )

مشارکت در بهره برداری دستگاه خودپرداز در کلیه اماکن های تجاری ، مسکونی ، پاساژها ، مغازه ها و .....

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شرکت گسترش خدمات خودپرداز